Gradnja ugostiteljskog objekta Caffe Bar Boss - Dalj

Opis radova

Komplentna gradnja ugostiteljskog objekta Caffe Bar Boss u Dalju. Pod kompletnom gradnjom podrazumijeva se izgradnja ugostiteljskog objekta te građevinski radovi na unutrašnjem uređenju ugostiteljskog objekta i vanjskom unutrašnjom uređenju dvorišta. Ugostiteljskog objekat napravljan je od temelja pa do krova po sistemu ključ u ruke.

Popis radova
Datum završetka

1.3.2008.

Klijent

Caffe Bar Boss