Iskopi i Zemljani radovi

Zemljani radovi su građevinski radovi po kojima je građevinarstvo, uz betonske radove, najprepoznatljivije kao struka.

Pod zemljane radove spadaju razne vrste iskopa - temelja, usjeka, kanala, rovova, zatim iskopa u glinokopima, šljunčarama ili kamenolomima. U te radove spadaju i geotehnički radovi, koji uz iskope i nasipavanja obuhvaćaju neke oblike betonskih i montažerskih radova.

Zemljani radovi se mogu provoditi kao prethodni, glavni (izdvojeni), povezani (zajedno s drugim građevinskim radovima) i pomoćni radovi.

Prema prostoru izvođenja mogu biti nadzemni (površinski), podzemni (tunelski) i podvodni zemljani radovi. Podzemni obuhvaćaju izvedbe raznih potkopa, tunela, podzemnih prostorija, a podvodni se mogu izvoditi radom ljudi i strojeva ili s kopna ili s plovila (s površine vode) te pod samom vodom.

Vrste zmljanih radova

Iskopi počinju već u samim pripremnim radovima, a završavaju iskopima bazena i iskopima za polaganje instalacija i uvođenje kanalizacije, a obuhvaćeni su:

 • Strojni iskopi
 • Ručni iskopi (posebno pogodni za bregovita ili gusto izgrađena područja, gdje je pristup mehanizaciji otežan ili onemogućen)
 • Drenažni iskopi
 • Izvedba bazena
 • Izvedbe šaht
 • Iskopi za temelje i betonaže
 • Izgradnja potpornih zidova
 • Iskopi za polaganje instalcija i kanalizacije
 • Široki iskop
Prije samog izvođenja širokog iskopa potrebno je proučiti Geotehnički elaborate da bi utvrdili da li je predviđena izvedba Zaštita građevinske jame. Ona se izvodi prije samog širokog iskopa, a prema projektu ovlaštene ustanove.

U geotehničkom elaboratu je najvažniji Zaključak, iz kojeg je vidljivo:

 • Je li je potrebno izvesti zamjenski sloj
 • Na kakvom tlu ćemo izvesti temeljenje
 • Je li je potrebno izvršiti kontrolu nosivosti temeljnog tla
 • Moraju li se ugraditi reperi u konstrukciju radi geodetskog praćenja slijeganja novoizgrađenog objekta
Marko d.o.o. Vam jamči kavalitetu i trajnost izvedbe svih pojedinih radova, pa tako i iskopa.
Vezani članci
comments powered by Disqus