Rušenje objekta i odvoz šute

Sama rušenja obuhvaćaju uklanjenje većih i manjih zapreka pri planiranoj i naručenoj izvedbi, te odvoz i zbrinjavanje građevinskog otpada na obližnju deponiju.

Što je građevinski otpad?


Građevinski otpad su sve otpadne tvari koje zaostaju nakon građevinskih radova (rušenje, gradnja, rekonstrukcija). Daleko najveće količine građevinskog otpada proizvode građevinske tvrtke. To je tehnološki otpad za koji je odgovorna građevinska tvrtka koja izvodi radove. U tržišne cijene građevinskih radova moraju biti uključeni i troškovi propisnog načina postupanja s otpadom.

Građevinski otpad je poglavito mineralizirani otpad, te se uz provođenje mjera odvojenog prikupljanja može reciklirati. Recikliranjem građevinskog otpada, osim izbjegavanja odlaganja, osigurava se i smanjenje iskorištavanja prirodnih iskopa šljunka, kamena vapnenca i gline.

Vrste građevinskog otpada su :

  • Građevinska šuta
  • Iskop tla
  • Otpad od rekonstrukcije prometnica
  • Otpad sa gradilišta
Sve navedene vrste građevinskog otpada mogu se reciklirati i upotrebljavati u kasnijim fazama gradnje i uređenja terena, izuzev otpada sa gradilišta i to u slučaju kada se na gradilištu ne provodi odvojeno prikupljanje otpada, tada se otpad sa gradilišta može reciklirati samo uz velike troškove predobrade.

Zato naglašavamo izuzetnu potrebu selektivnog prikupljanja i postupanja sa građevinskim otpadom kako bi bili u poziciji što više iskoristiti postojeći materijal, a što manje uništavati prirodu i okoliš oko sebe...

Marko d.o.o. obavlja sve vrste rušenja te vršimo odvoz šute i građevisnkog otpada na dogovorenu deponij.
Vezani članci
comments powered by Disqus