Beton

Beton je mješavina cementa, agregata (šljunka i pijeska) i vode, a u pojedinim slučajevima i dodataka. Voda izaziva reakciju s cementom te kemijskim procesom hidratacije, nakon miješanja i ugradnje, beton očvršćuje. Tijekom procesa očvršćivanja beton razvija određena svojstva, a najbitnija su tlačna i vlačna čvrstoća, vrlo mala propusnost vode te kemijska i volumenska stabilnost.

Prema konzistenciji razlikuje se kruti, slabo plastični, plastični i tekući svježi betoni. Betoni krute, slabe ili niske plastične konzistencije, odnosno suhi ili vlažni, odlikuju se visokom početnom tlačnom čvrstoćom i malim stezanjem. Primjenjuju se pri proizvodnji betonskih elemenata i sklopova, za izvedbu masivnih betonskih konstrukcija od uvaljanog betona te kod izvedbe betonskih kolnika.

Betoni plastične konzistencije imaju najveće područje, odnosno najčešću primjenu pri izvedbi raznih ab-konstrukcija.

Tekući betoni se zbog velikog stezanja i mogućnosti pojave pukotina primjenjuju samo u posebnim slučajevima, pri izvedbi gusto armiranih betona ili za zapunjavanje u oplati teško dostupnih dijelova betonskih konstrukcija.

Prema volumenskoj težini se dijeli na lake, obične i teške betone.

Marka betona (MB) znači čvrstoću betona na tlak nakon 28 dana, a izražava se u N/mm2. Hrvatski propisi predviđaju sljedeće marke betona: MB 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 55 i 60.

Osnovne su prednosti betona niska cijena, mala potrošnja energije pri proizvodnji i primjeni, dostupna široka sirovinska baza i mogućnost primjene te relativno dugo trajanje u najrazličitijim uvjetima.
Vezani članci
comments powered by Disqus