Vijesti - 2011 | svi

Kako postaviti keramičke pločice?

Prilikom postavljanja pločica površina treba biti čista i na njoj ne smije biti ostataka ulja, boje i slično. Sve neravnine na površini se moraju ispraviti. Površina treba biti kompletno suha i poravnata da se osigura idealno poravnavanje svih pločica

Ojačanje zidanih građevina

Opeka je, kao građevni materijal, poznata tisućama godina. U Mezopotamiji, na području današnjeg Iraka gradilo se od opeke još tamo 3500 godina pr. Kr. Iako na području velike seizmičke aktivnosti, brojni su zigurati preživjeli ne samo potrese već i brojne ratove i osvajače.

Ekološka gradnja nekad i danas

"Odakle arhitekti i dizajneri dobivaju ideje? Odgovor je, naravno, od drugih arhitekata i dizajnera, tako da je vrlo teško razlikovati tradiciju od običnog plagijata" (Stephen Bayley)

Solarne fotoćelije u građevini

Solarne module moguće je instalirati na balkonima svih stanova i zgrada koji su okrenuti prema južnoj strani. U nekim zemljama članicama Europske Unije i država dodatno financijski pomaže i potiče ugradnju ovakvih sustava. Zahvaljujući tehnologiji fotonaponskih solarnih sustava moguće je jednostavno iskorištavati enorman potencijal energije Sunca.

Najviše građevine svijeta

Natjecanje u arhitekturi kao da nalikuje skokovima uvis - pitanje je tko će više "dosegnuti" nebo, osvojiti zrak, pokazati dinamiku kretnje. Odavna su Eiffelov toranj (visok 324 metra), Washington Monument ili Empire State Building bile najviše građevine svijeta. Mi Vam donosimo fotografije, za sada, deset najviših.