Vezivni materijali - cement i vapno

Vezivni materijali izuzetno su bitni u svim procesima gradnje, a najvažniji su cement i vapno.

Primarne su sirovine koje se koriste u proizvodnji cementa vapnenac/kreda, lapor i glina/škriljac. Navedeni materijali sadrže esencijalne okside kalcij karbonata, silicija, aluminija i željeza koji pri pečenju proizvode cementni klinker, a on uglavnom sadržava silikate kalcija, aluminate i ferite.

Cement

Cement je građevinski vezivni materijal dobiven usitnjavanjem i pečenjem vapnenca i lapora u fini prah. Koristi se za dobivanje mortova, žbuka i betona kada se miješa o određenim omjerima sa pijeskom, tucanikom i vodom.Cement se uglavnom izrađuje od cementnog klinkera, miješanog dodatka, kombinacije prirodnog pucolana i zgure iz visoke peći te regulatora vezivanja. Cement se koristi za dobivanje mortova, žbuka i betona, miješajući se u određenim omjerima s pijeskom, tucanikom i vodom.

Vrste cementa

Prema kemijskom sastavu cement dijelimo na dvije skupine silikatne i aluminatne cemente.

Silikatni cementi dobivaju se pečenjem lapora i vapnenca. Najznačajniji iz skupine silikatnih cementa je portland cement, koji služi i kao baza za proizvodnju metalurških, pucolanskih i supersulfatnih cementa. Jedna od vrsta portland cementa je i bijeli portland cement koji se dobiva pečenjem kaolina i vapnenca.

Aluminatni cementi dobivaju se pečenjem boksita i vapnenca, koriste se pri izradi vatrostalnih betona, kao i pri betoniranju na vrlo niskim temperaturama.

Vapno

Vapno, odnosno kreč ili klak, dobiva se iz kamena vapnenca pečenjem u cilindričnim rotacijskim pećima pri temperaturi oko 1000-1200ºC. U građevinarstvu se primjenjuju tri vrste vapna: živo, gašeno i hidratizirano vapno.

Živo vapno nastaje nakon pečenja vapnenca u obliku grumena ili samljeven u obliku praha prljavobijele boje. Skladišti se u suhim i zatvorenim prostorima.

Gašeno vapno nastaje reakcijom živog vapna i vode pri čemu se oslobađa toplinska energija.

Gašenjem živog vapna s vrlo malo vode dobiva se hidratizirano vapno.

Osim cementa i vapna također postoje i razna sintetička veziva koja se primjenjuju za specijalne svrhe, ali u puno manjoj mjeri.
Vezani članci
comments powered by Disqus