Vijesti - mort | Tag

Vezivni materijali - cement i vapno

Vezivni materijali izuzetno su bitni u svim procesima gradnje, a najvažniji su cement i vapno.

Ojačanje zidanih građevina

Opeka je, kao građevni materijal, poznata tisućama godina. U Mezopotamiji, na području današnjeg Iraka gradilo se od opeke još tamo 3500 godina pr. Kr. Iako na području velike seizmičke aktivnosti, brojni su zigurati preživjeli ne samo potrese već i brojne ratove i osvajače.