Dijamantno rezanje i bušenje betona

Dijamantno rezanje i dijamantno bušenje spadaju pod izvođenje radova u visokogradnji i niskogradnji, bez obzira da li se radi o armiranom betonu, opeki, kamenu ili asfaltu.

Dijamantno rezanje

Primjenjuje se prilikom izrade novih ili proširenja postojećih otvora u zidovima ili pločama, kao i kod uklanjanju cijelih konstruktivnih dijelova.

Dijamanto bušenje

Primjena dijamantnog bušenja je veoma raznolika ( neovisno da li se radi o amiranom betonu, opeki, kamenu ili asfaltu ), a najčešća je za postavu raznih instalacija kroz zidove i ploče.

Prednosti dijamantnog rezanja i bušenja :

 • ne uzrokuje vibracije, te ne postoji rizik od oštećenja okolnih konstrukcija
 • nakon rezanja ostaje ravan presjek, pa ne treba dodatno investirati u obradu
 • preciznost u zadanim parametrima
 • brzina rada koja pridonosi poštivanju rokova.

Strojeve koji se upotrebljavaju kod bušenja betona ili dijamantog rezanja :

 • tzv. zidne pile koje pokreću hidraulični agregati i agregati na visokofrekventnu struju (moguće je jednostrano rezanje do debljine 60 cm)
 • samohodni stroj za rezanje ploča, kolnika i sl. do dubine 50 cm
 • agregat za struju koji pokreće tzv. zidne pile ukoliko na gradilištu nije moguće pripremiti priključak struje 380V/32A
 • cisterna za vodu i pumpa ukoliko na gradilištu ne postoji priključak vode
 • usisavači za otpadnu vodu itd.
Rezanje se treba izvoditi precizno u milimetar. Nema popratnog popravljanja, zaglađivanja.
Pod radove dijamantnog rezanja i bušenja spadaju:

 • rezanje vrata,
 • rezanje prozora,
 • rezanje otvora za stepeništa,
 • rezanje otvora za krovne prozore,
 • rezanje ulaza za garaže,
 • rezanje kompletnih zidova,
 • rezanje stupova, greda, stepenica,
 • rezanje-uklanjanje kompletnih katova, balkona, šahtova, temelja, mostova,
 • uklanjanje kompletnih deka, betonskih nosača za strojeve,
 • rezanje kanala za razno razne cijevi (odvode, dovode, kanalizacija...),
 • rezanje-uklanjanje bazena,
 • uklanjanje terasa,
 • rezanje razno raznih parapeta, otvora za liftove itd.
Vezani članci
comments powered by Disqus