Termoizolacija

Termoizolacije su važne iz nekoliko razloga: smanjuju toplinske gubitake, a time troškove za energiju, štiti nosive konstrukcije od vanjskih vremenskih utjecaja i njihovih posljedica.

Šta je termoizolacija?


Kada kažemo termoizolacija najčešće mislimo u stvari na termoizolacijski materijal, čija je funkcija da zaštiti objekat od vanjskih toplisnkih promjena i održi konstantno ugodnu temperaturu u unutrašnjosti objekta. Da bi se jedan materijal mogao nazvati termoizolacionim, mora da ima nisku vrijednost koeficijenta toplinske provodljivosti koja se obilježava grčkim slovom λ (lambda).

Lambda izolacijskog materijala mora biti manja od 1 W / mK i što je niža, to je materijal bolji toplinski izolator.

Karakteristike Termoizolacije


Termoizolacija predstavlja neizostavni element gradnje svakog objekta, te se o njoj mora razmišljati već pri projektiranju. Dobra termoizolacija ima sljedeće karakteristike:

 • Osigurava ugodnu temperaturu u unutrašnjosti objekta i zimi i ljeti (bez obzira da li je vani +40 ili -15 stupnjeva Celzijusa, temperatura u unutrašnjosti prostorije bi trebalo biti konstantna
 • Omogućuje objekt diše, tj.. da para koja se stvara unutra nesmetano prolazi kroz fasadnu konstrukciju
 • Sprečava stvaranje kondenzacije vlage i plijesni
 • Mehanički štiti zgradu i produžuje njezino trajanje
 • Osigurava energetsku učinkovitost objekta - smanjuje potrošnju energije za grijanje i hlađenje i tako štedi vaš novac i čuva okoliš
 • Utječe na stvaranje zdrave mikroklime za ugodan boravak Vas i Vaših ukućana unutar prostorija
 • Izravno utječe na vrijednost nekretnine koju je ugrađena - povećava je

Termoizolacijski materijali


Najčešće se koriste različiti oblci mineralnih vuna – kamena, staklena i drvena vuna. Čak oko 80 posto svih ugrađenih termoizolacijskiih materijala čine različite mineralne vune.

Bez obzira na to, ne smijemo zaboraviti da danas termoizolacija više ne zadovoljava samo svoju osnovnu namjenu - da štiti od hladnoće odnosno topline. Naprotiv. Ljudi moraju bti svjesni da dobra termoizolacija odgovara i na neke dodatne zahtjeve:

 • Paropropusnost – da vaše prostorije ‘dišu’, tj. da vlaga iznutra nesmetano može da izađe
 • Protupožarnost – štiti Vas od požara, a ako do njega ipak dođe, sprečava njegovo širenje. Idealno je da termoizolacija pripada klasi reakcije na požar A1, tj. da je materijal nezapaljiv, kao npr, kamena i staklena vuna
 • Dugovječnost – da traje sve dok traje i Vaš objekat
 • Otpornost na vlagu, insekte i kemikalije
 • Zvučni izolator – da Vas, pored svih ostalih karakteristika štiti i od buke između prostorija i od vanjske buke

Svojim klijentima pruža cjelovita projektna rješenja termoizolacije te punu tehničku potporu za svoje proizvode te tehnička rješenja.
Vezani članci
comments powered by Disqus