Vijesti - izolacija | Tag

Instalacija grijanja

Prije odluke o vrsti grijanja važno je razmotriti mogućnosti koje nam stoje na raspolaganju, a odnose se na tehničku izvedbu i cijenu. Cijena instaliranja grijaćeg tijela često nije presudni element već treba procijeniti što će dugoročno biti najekonomičnija opcija.

Izolacijski Radovi

Kvalitetna i pouzdana izolacija izuzetno je vrlo važna pri gradnji novoga i renoviranja postojećeg stambenog objekta. Izolacija poboljšava kvalitetu života unutar prostora, štiti objekt te smanjuje potrošnju energije pri zagrijavanju i hlađenju.

Termoizolacija

Termoizolacije su važne iz nekoliko razloga: smanjuju toplinske gubitake, a time troškove za energiju, štiti nosive konstrukcije od vanjskih vremenskih utjecaja i njihovih posljedica.

Hidroizolacija

Hidroizolacija se zasniva na širokoj primjeni višeslojnih tekućih polimernih folija izrađenih iz visokokvalitetnih elastomera, aditiva i punila namjenjen za hidroizolacionu zaštitu ravnih i kosih krovova, salonitnih i limenih pokrova, neprohodnih terasa i naročito izloženih fasada.

Žbukanje

Kod žbuke razlikujemo dvije velike glavne skupine koje upotrebljavamo za izradu unutarnjih zidova te vanjske plohe fasade – mineralne i plastične žbuke. Prva je sastavljena od pijeska i mineralnih spojeva – cement, vapno, gips ili mješavina tih sastojaka – koje se dodavanjem vode kemijski spoje. Uporabom različitih spojeva žbuku možemo precizno prilagoditi svakom njezinu cilju.