Vijesti - Mauzolej u Halikarnasu | Tag

Sedam svjetskih čuda Antike

Sedam svjetskih čuda je sedam veličanstvenih čovjekovih dostignuća u arhitekturi i građevinarstvu. Kako civilizacija vremenom napreduje, tako postoji nekoliko takvih popisa.