Vijesti - fasada | Tag

Fasade

Fasada predstavlja termoizolacijski sistem sa velikim prednostima: smanjuje troškove klimatiziranja objekta (grijanje - zimi, hlađenje - ljeti), smanjuje troškove gradnje. U prvom redu ima zaštitnu, a potom i estetsku ulogu, jer je fasada znak prepoznatljivost objekta, bez obzira da li je riječ o zgradi ili obiteljskoj kući.

Solarne fotoćelije u građevini

Solarne module moguće je instalirati na balkonima svih stanova i zgrada koji su okrenuti prema južnoj strani. U nekim zemljama članicama Europske Unije i država dodatno financijski pomaže i potiče ugradnju ovakvih sustava. Zahvaljujući tehnologiji fotonaponskih solarnih sustava moguće je jednostavno iskorištavati enorman potencijal energije Sunca.

Žbukanje

Kod žbuke razlikujemo dvije velike glavne skupine koje upotrebljavamo za izradu unutarnjih zidova te vanjske plohe fasade – mineralne i plastične žbuke. Prva je sastavljena od pijeska i mineralnih spojeva – cement, vapno, gips ili mješavina tih sastojaka – koje se dodavanjem vode kemijski spoje. Uporabom različitih spojeva žbuku možemo precizno prilagoditi svakom njezinu cilju.