Vijesti - boja | Tag

Limarija i postavljanje lima (žljebova)

Građevinska limarija bazira se na izradi osnovnih elemenata, poput žljebova i cijevi, opšavnih limova i lajsni, kuka za oluke te limarske galanterije (snjegobrana, sabirnih kotlića, kutnika žljebova, čela žljebova, opšava, obloga i kapa za dimnjake).

Boje i lakovi u vašem domu

Boje i lakovi uglavnom se sastoje od četiriju komponenti: vezivnog sredstva, otapala, pigmenta i dodatnih materijala. Postoje i prozirni lakovi te temeljne boje koji nemaju pigmente. Vezivno sredstvo povezuje podlogu s pigmentom i uglavnom je bezbojno. Otapalo održava vezivno sredstvo i pigmente u tekućem stanju. Njegova je zadaća da nakon upotrebe ispari, a boja ostane čvrsta i suha. Pigment bojanoj površini daje željene tonove boje.

Soboslikarsko ličilački radovi

Da bi dojam doma bio kompletan, važno je odabrati kvalitetne i trajne boje koje najbolje odgovaraju Vama i vašem prostoru. Soboslikarsko ličilački radovi izuzetno su važni jer daju vizualni efekt vašem domu ili poslovnom prostoru.