Vijesti - krov | Tag

Limarija i postavljanje lima (žljebova)

Građevinska limarija bazira se na izradi osnovnih elemenata, poput žljebova i cijevi, opšavnih limova i lajsni, kuka za oluke te limarske galanterije (snjegobrana, sabirnih kotlića, kutnika žljebova, čela žljebova, opšava, obloga i kapa za dimnjake).

Važnost krova i materijali za pokrov građevina

Krov služi da bi štitio građevinu od vjetra i vremenskih prilika. Naziva se još i „petom fasadom“ jer prema obliku, nagibu i materijalu, prema krovnoj konstrukciji i oblikovanju detalja predstavlja bitan oblikovni element objekta.

Limarski radovi

Limarski radovi obuhvaćaju pokrivanje krovova limom, montaže žljebova i odvodnih cijevi, priključne limove, klupice ispod prozora i okvire za kamine, kao i obloge za kamine. Radovi se obavljaju s uobičajenim vrstama limova: aluminijem, olovom, plemenitim čelikom, bakrom i cinkom.

Krovopokrivački radovi

Što su krovopokrivački radovi? Što sve uključuju? Odgovore na ova, kao i mnoga druga pitanja o krovopokrivačkim radovima naći ćete u ovom članku.