Vijesti - drvo | Tag

Drvo najstariji građevni materijal

Drvo je prirodni građevni materijal koji se upotrebljava u obliku greda (vertikalnih i horizontalnih), mosnica, dasaka, šindre, i dr, ali i kao pomoćni materijal (oplata) za gradnju od drugih materijala kao što je kamen ili beton.

Prirodni i umjetni građevinski materijali

Izrazi prirodni i materijali sami po sebi mogu zavesti i zato ih treba obrazložiti nešto podrobnije. Kod oznake "prirodni materijal" većina ljudi prvo će asocirati neki čovjeku ugodan i neškodljiv materijal, premda to ne mora biti tako.

Ekološka gradnja nekad i danas

"Odakle arhitekti i dizajneri dobivaju ideje? Odgovor je, naravno, od drugih arhitekata i dizajnera, tako da je vrlo teško razlikovati tradiciju od običnog plagijata" (Stephen Bayley)