Vijesti - keramika | Tag

Keramika i keramičke pločice u građevinarstvu

Keramički materijali su složeni kemijski spojevi koji sadrže kovine i anorganske elemente. Fizička i mehanička svojstva keramičkih materijala pokrivaju široko područje. Keramički materijali nastaju pod utjecajem visoke topline, odnosno pečenjem i taljenjem.

Keramičarski radovi

Keramičarski se radovi sastoje od pripremanja podloge, polaganja pločica i fugiranja. Pločice se obično postavljaju u kupaonice, sanitarne prostorije, kuhinje, balkone i na podne površine. Mogu biti namijenjene za unutarnje i vanjske prostore te za podne i zidne površine.

Postavljanje keramičkih pločica

Keramičke pločice su danas gotovo najčešći podovi i zidovi u našim sanitarnim prostorima.

Kako postaviti keramičke pločice?

Prilikom postavljanja pločica površina treba biti čista i na njoj ne smije biti ostataka ulja, boje i slično. Sve neravnine na površini se moraju ispraviti. Površina treba biti kompletno suha i poravnata da se osigura idealno poravnavanje svih pločica