Vijesti - demit fasada | Tag

Fasade

Fasada predstavlja termoizolacijski sistem sa velikim prednostima: smanjuje troškove klimatiziranja objekta (grijanje - zimi, hlađenje - ljeti), smanjuje troškove gradnje. U prvom redu ima zaštitnu, a potom i estetsku ulogu, jer je fasada znak prepoznatljivost objekta, bez obzira da li je riječ o zgradi ili obiteljskoj kući.