Vijesti - krovište | Tag

Važnost krova i materijali za pokrov građevina

Krov služi da bi štitio građevinu od vjetra i vremenskih prilika. Naziva se još i „petom fasadom“ jer prema obliku, nagibu i materijalu, prema krovnoj konstrukciji i oblikovanju detalja predstavlja bitan oblikovni element objekta.