Vijesti - željezo | Tag

Armirački radovi

Montaža temeljnih armatura (montaža armaturno građevinskog željeza).

Prirodni i umjetni građevinski materijali

Izrazi prirodni i materijali sami po sebi mogu zavesti i zato ih treba obrazložiti nešto podrobnije. Kod oznake "prirodni materijal" većina ljudi prvo će asocirati neki čovjeku ugodan i neškodljiv materijal, premda to ne mora biti tako.