Vijesti - armatura | Tag

Armatura - Armirani beton

Armirani beton je beton kroz kojeg su prije saljevanja ugrađene: šipke, mreže, ploče ili vlakna (željezo, ili neki drugi materijal). Ovi materijali pojačavaju otpornost betona na vlak (zatezanje).

Armirački radovi

Montaža temeljnih armatura (montaža armaturno građevinskog željeza).