Vijesti - svježi beton | Tag

Beton

Beton je mješavina cementa, agregata (šljunka i pijeska) i vode, a u pojedinim slučajevima i dodataka. Voda izaziva reakciju s cementom te kemijskim procesom hidratacije, nakon miješanja i ugradnje, beton očvršćuje. Tijekom procesa očvršćivanja beton razvija određena svojstva, a najbitnija su tlačna i vlačna čvrstoća, vrlo mala propusnost vode te kemijska i volumenska stabilnost.

Betonski radovi - Betoniranje

Betonski radovi obuhvaćaju razmjerno složene tehnološke i logističke procese organizirane pri izvedbi građevina i konstrukcija od betona.