Važnost krova i materijali za pokrov građevina

Krov služi da bi štitio građevinu od vjetra i vremenskih prilika. Naziva se još i „petom fasadom“ jer prema obliku, nagibu i materijalu, prema krovnoj konstrukciji i oblikovanju detalja predstavlja bitan oblikovni element objekta.

Svaki krov mora biti barem toliko cvrst i elastičan da uz vlastitu težinu podnese težinu snijega, tlak najačeg vladajućeg vjetra i težinu ćovjeka (pri slaganju i popravcima pokrova).

Pokrovni materijal mora odolijevati udarcima tuče. Ne smije prskati niti se ljuštiti uslijed smrzavice. Osim toga ako se dobro iskoriste izgrađeni krovovi i krovne terase nude dodatni prostor za stanovanje. Odluko o tome kakav je krov najbolji za kuću ovisi od više faktora: od geografskog položaja i klime, o planiranoj uporabi, o tlocrtu kuće, o raspoloživom budđetu i konačno o osobnom ukusu.

Krov se sastoji od krovišta, daščane otplate s hidroizolacijom te krovnog pokrova. Krovište je nosiva konstrukcija koja se najčešće izvodi u drvu, a mora biti ventilirano i omogućavati strujanje zraka u sloju između crijepa i krovne konstrukcije.

Krov mora ispuniti različite funkcije i zahtjeve, za koje je osim krovne nosive konstrukcije i pokrivača potreban citav niz pomoćnih elemenata: žljebovi i žljebne cijevi za odvodnju kišnice, snjegobrana, opeka za odzračivanje, krovne folije, krovni prozori, uvale, grebeni, razne kopče za pričvršćivanje.

Kombinacije izrade krova su brojne, npr. klasičan krov s jednom strehom, dvije pa i više njih, složen i raščlanjen, ovisno o tlocrtu građevine, šatorasti, križni, s tornjem i kupolom...

Pokrov može biti od različitih materijala. Najčešće se primjenjuje klasični crijep, šindra, lim, betonski pokrov i staklo.

Crijep je ekološki prihvatljiv pokrov koji se proizvodi od gline. Može biti različitih oblika, boja i završnih obrada. Uglavnom se upotrebljava crijep karakteristične zagasitocrvene boje.

Šindra je tradicionalan pokrov u krajevima bogatim šumama i drvetom. Može biti organska i šindra od staklenih vlakana. Jednostavno se polaže, posebice ako je krovište razvedeno i različitih nagiba. Dostupna je u raznim bojama i različite kvalitete.

Limeni pokrov je lagan i dobro je rješenje u vjetrovitim krajevima. Može se izvesti s ispunom, podstavom, u obliku tradicionalnog crijepa ili ploča te u različitim bojama.

Na modernijim građevinama često se sa zelenim dodatkom izvodi ravni betonski krov. Na takvom se krovu može urediti parkiralište, bazen, vrt, sportski teren i slično, ovisno o namjeni građevine i željama vlasnika.

Vezani članci
comments powered by Disqus