Gradnja

Gradnja, građevinarstvo ili građevina je primijenjena znanost, najstarija i najznačajnija grana građevinske tehnike. Građevinska se tehnika bavi poslovima potrebnim za građenje svih vrsta arhitektonskih zgrada, cesta, željezničkih pruga, mostova, tunela, vodovoda, kanalizacija, melioracijskih objekata, uređenjem vodotoka i iskorištavanjem vodnih snaga (hidrocentrale), elektrana i ostalih postrojenja za proizvodnju svih dobara. Osobu koja se bavi građevinarstvom nazivamo građevinski inženjer.

Gradnja tj. građevinski radovi i zidanje objekata, kuća, pregrada, zidanje sa svim vrstama materijala, zidanje opekom, kamenom, armiranim betonom svim vrstama materijala i na sve načine danas je lakše nego ikada. Trebate graditi novo, rekonstruirati staro ili samo napraviti neke promjene na postojećem objektu vrlo jednostavno i brzo to možete napraviti sami ako imate malo iskustva, vremena i volje ili možete cjelokupnu stvar prepustiti stručnjacima koji dugogodišnjim iskustvom prednjače u izvođenju radova u gradnji i građevinarstvu. 
 

Smjerovi građevinske tehnike 

Prema vrsti i karakteru poslova razlikujemo dva glavna smjera ili ogranka građevinske tehnike.

U jednom se smjeru odvija građenje zgrada. Zgrade se ističu svojim glavnim dijelovima iznad zemlje, grade se dakle u vis, pa se građenje zgrada često naziva visokogradnja. Visokogradnja je doslovni prijevod internacionalizirane starogrčke riječi "arkitekton" (ὰρχιτεκτονική) - arhitektura. Građenje zgrada se kod nas naziva i zgradarstvo, ali je arhitektura najuobičajeniji izraz.

S druge strane imamo građenje prometnica (ceste, željeznice, mostovi, tuneli) i hidrotehničkih građevina (vodovod, kanalizacija, hidrotehničke regulacije, melioracije, iskorištavanje vodnih snaga te plovnost rijeka i kanala). Spomenuti se objekti grade uglavnom pri samom tlu, iako nije pravilo. Takvo se građenje često naziva niskogradnja, a običajniji je naziv građevinarstvo.

Važno je napomenuti da strogo dijeljenje građevine i arhitekture nema previše smisla jer građevinarstvo obuhvaća mnogobrojne poslove za sve vrste građevina, dok arhitektura obuhvaća arhitektonsko projektiranje objekata visokogradnje. Dokaz stabilnosti i nosivosti arhitektonskog projekta izvodi građevinar u nastavku projektne dokumentacije. Isto tako, arhitekti bivaju potrebni za neke objekte niskogradnje. Bez obzira na smisao, ipak postoji ta podjela.
 

Visokogradnja

stambeni objekti, tj. smjer obiteljske kuće, dvojni objekti, stambeni blokovi, stambene zgrade itd.
javni (društveni) objekti, tj. smjer objekti zdravstva, kulture, administracije, trgovine, ugostiteljstva, prometa itd.
gospodarski objekti, tj. smjer industrijski i poljoprivredni objekti.

 

 

Niskogradnja

Prometni smjer bavi se projektiranjem svih prometnica.
Konstruktivni smjer bavi se projektiranjem i građenjem konstrukcija i/ili dimenzioniranjem (mostovi, brane, tuneli, silosi, vodotornjevi, gospodarske i druge zgrade).
Hidro-tehnički smjer bavi se poslovima građenja i održavanja vodoopskrbnih, kanalizacijskih i vodoprivrednih objekata. Općenito hidro-tehnika sudjeluje u upravljanju vodnim resursima. U Hidro-tehnički smjer spadaju: hidrotehničke melioracije i hidrotehničke regulacije. Možemo reći da se hidrotehnika općenito bavi hidrotehničkim građevinama, hidrotehničkim sustavima i iskorištavanjem vodnih snaga uz vođenje računa o zaštiti okoliša što je u zadnje vrijeme popularizirano. Kako bismo mogli graditi hidrotehničke građevine od velike je važnosti poznavanje hidrologije kao znanstvene discipline te neizostavno poznavanje hidromehanike, odnosno mehanike tekućina.
Geotehnički smjer bavi se projektiranjem i izvođenjem različitih zahvata u tlu kao što su: brane, nasipi, tuneli, klizišta, potporne konstrukcije, iskopi, usjeci, osiguranje građevinskih jama i odlagališta otpada. Geotehnika obuhvaća gotovo sve građevinske aktivnosti i ključna je u izvođenju skoro svih građevinskih objekata koji se temelje na tlu. Geotehnika kao građevinska disciplina oslanja se na mehaniku tla i mehaniku stijena.

U mogućnosti smo Vam predstaviti nekoliko načina gradnje i izgradnje sa različitim materijalima i različitim sistemima gradnje po različitim cijenama.

 

 

 

 

S nama nemate potrebe više trčati za majstorima tražiti ih okolo provjeravati i ispitivati cijene i načine gradnje. Marko d.o.o. dugogodišnjim iskustvom prednjače u izvedbi i cijenama, kontaktirajte nas i uvjerite se i sami!

 

 

Vezani članci
comments powered by Disqus