Vijesti - Izolacija

Izolacijski Radovi

Kvalitetna i pouzdana izolacija izuzetno je vrlo važna pri gradnji novoga i renoviranja postojećeg stambenog objekta. Izolacija poboljšava kvalitetu života unutar prostora, štiti objekt te smanjuje potrošnju energije pri zagrijavanju i hlađenju.

Termoizolacija

Termoizolacije su važne iz nekoliko razloga: smanjuju toplinske gubitake, a time troškove za energiju, štiti nosive konstrukcije od vanjskih vremenskih utjecaja i njihovih posljedica.

Hidroizolacija

Hidroizolacija se zasniva na širokoj primjeni višeslojnih tekućih polimernih folija izrađenih iz visokokvalitetnih elastomera, aditiva i punila namjenjen za hidroizolacionu zaštitu ravnih i kosih krovova, salonitnih i limenih pokrova, neprohodnih terasa i naročito izloženih fasada.