Vijesti - 2013 | ožu

Ekološki materijali pri gradnji doma

Ekološki prihvatljivi građevinski materijali su oni koji najmanje štetno utječu na okoliš. Većina građevinskog konstruktivnog materijala poput čelika, aluminija, cementa, gline, pijeska, kamena i dr. proizvodi su rudarske industrije. Iskop i prerada ovih materijala u građevinske materijale najčešće se obavlja proizvodnim i prerađivačkim procesima koji nepovoljno djeluju na okoliš. Radi se o neobnovljivim izvorima.

Drvena i PVC stolarija

Stolarija (prozorski okviri, vrata...) važan je dio svakog objekta, a u ponudi je drvena, PVC i alu stolarija. Pri postavljanju nove ili zamjene dotrajale stolarije važno je razmotriti cijenu, mogućnosti montaže, dostave te ugradnju stolarije.

Limarija i postavljanje lima (žljebova)

Građevinska limarija bazira se na izradi osnovnih elemenata, poput žljebova i cijevi, opšavnih limova i lajsni, kuka za oluke te limarske galanterije (snjegobrana, sabirnih kotlića, kutnika žljebova, čela žljebova, opšava, obloga i kapa za dimnjake).

Važnost krova i materijali za pokrov građevina

Krov služi da bi štitio građevinu od vjetra i vremenskih prilika. Naziva se još i „petom fasadom“ jer prema obliku, nagibu i materijalu, prema krovnoj konstrukciji i oblikovanju detalja predstavlja bitan oblikovni element objekta.

Keramika i keramičke pločice u građevinarstvu

Keramički materijali su složeni kemijski spojevi koji sadrže kovine i anorganske elemente. Fizička i mehanička svojstva keramičkih materijala pokrivaju široko područje. Keramički materijali nastaju pod utjecajem visoke topline, odnosno pečenjem i taljenjem.