Armirački radovi

Montaža temeljnih armatura (montaža armaturno građevinskog željeza).

Armirački radovi izvode se u armiračnici ili u nekim iznimnim slučajevima i na samom gradilištu. Dio priprema i vezivanja armaturnog željeza obavlja se u armiračnici, a zatim se armaturno željezo dovozi do gradilišta. Veće površine koje namjeravamo armirati potrebno je postaviti i povezati ili povariti na samome gradilištu.

Armaturne mreže i armaturno željezo jedan su od najvažnijih dijelova koji osiguravaju kvalitetnu statiku budućeg objekta, te pospješuju čvrstoću i postojanost betonskih temelja, zidova i stropova.

Marko d.o.o. Vam jamči kavalitetu i trajnost izvedbe svih pojedinih radova, pa tako i armiračkih radova.
Vezani članci
comments powered by Disqus