Zakon o porezu na promet nekretnina

Porez na promet nekretninama plaća kupac po jedinstvenoj poreznoj stopi od 5% prodajne cijene odnosno tržišne vrijednosti nekretnine, a kako odredi Porezna uprava. Izuzetak ovom pravilu je slučaj u kojem kupac rješava svoje stambeno pitanje prvi put, a na način predviđen Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na promet nekretninama.

Tko je sve oslobođen plaćanja poreza na promet nekretninama?


Dakle ukoliko kupujute svoju prvu nekretninu, bilo to da kupujute kuću ili stan, ne plaćate porez na nekretnine ukoliko zadovljavate sljedeće uvjete:
  • Da ste hrvatski državljanin
  • Da se mjesto prebivališta nalazi na istoj adresi kao i nekretnina koju kupujete
  • Da veličina nekretnine koju kupujete, ovisno o broju članova važe uže obitelji, ne prelazi površinu kako slijedi: - za 1 osobu do 50m stambenog prostora - za 2 osobe do 65m stambenog prostora - za 3 osobe do 80m stambenog prostora - za 4 osobe do 90m stambenog prostora - za 5 osoba do 100m stambenog prostora - za 6 osoba do 110m stambenog prostora - za 7 i više osoba do 120m stambenog prostora. Ako veličina nekretnine koju kupujete prelazi zadane površine tada se porez na nekretninu plaća samo na višak stambenog prostora.
  • Da vi ili članovi vaše uže obitelji nemaju u vlasništvu drugu nekretninu koja zadovoljava stambene potrebe. Ne biste u vlasništvu smjeli posjedovati stan, odnosno kuću za odmor te druge nekretnine znatnije vrijednosti.
  • Članovima uže obitelji, u smislu ovog Zakona, smatraju se bračni drug te djeca prijavljena na istoj adresi kao i građanin.

Napomena
Porez se plaća ako se stan ili kuća otuđi u roku od pet godina od dana nabave nekretnine, odnosno ako Porezna uprava naknadno utvrdi da nisu bili ispunjeni uvjeti za porezno oslobođenje.

Koji je rok za prijavu i uplatu poreza na promet nekretninama?


Rok za prijavu porezne obveze poreznoj ispostavi je 30 dana, a rok za plaćanje poreza je 15 dana od dana ispostave rješenja o plaćanju poreza. U slučaju nepravovremenog plaćanja poreza, obračunavaju se kamate za svaki dan prekoračenja roka.

Podliježu li ugovorne strane još nekim porezima, osim porezu na promet nekretnina?


U slučaju da prodavatelj prodaje nekretninu u periodu kraćem od tri godine od kada je kupio nekretninu, a po cijeni višoj od nabavne cijene, tada je prodavatelj na ostvarenu razliku obvezan platiti porez koji iznosi 35% uvećan za prirez koji se razlikuje ovisno o mjestu prebivališta poreznog obveznika.

Koliko iznosi agencijska provizija za posredovanje u prometu nekretninama?


Agencijsku proviziju plaća strana koja zatraži posredovanje agencije u kupnji, prodaji ili najmu nekretnina. Proviziju određuje agencija, a obično iznosi 2% do 3% od ugovorene cijene.

Koje je isprave porezni obveznik dužan dostaviti uz prijavu poreza na promet nekretnina?


Isprave o stjecanju vlasništva nad nekretninom, kao što su kupoprodajni ugovor, ugovor o darovanju, pravomoćno rješenje o nasljeđivanju, te druge isprave o stjecanju vlasništva, a na zahtjev Porezne uprave i druge isprave što služe za utvrđivanje porezne obveze.

Zakoni koji su veani za promet nekretninama


Zakon o nasljeđivanju (NN 48/2003)
Obiteljski zakon (NN 116/2003, 17/2004)
Zakon o javnom bilježništvu (NN 78/93, 29/94 i 162/98)
Zakon o najmu stanova (NN, 91/96)
Zakon o zemljišnim knjigama (NN, 91/96)
Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN, 91/96)
Zakon o zakupu poslovnog prostora (NN 116/03)
Zakon o obveznim odnosima (NN 35/05)
Vezani članci
comments powered by Disqus