Uporabna dozvola za obiteljsku kuću - Članak 256.

Izgrađena zgrada čija građevinska (bruto) površina nije veća od 400 m i zgrada za obavljanje isključivo poljoprivrednih djelatnosti čija građevinska (bruto) površina nije veća od 600 m mogu se početi koristiti, odnosno staviti u pogon, te se može izdati rješenje za obavljanje djelatnosti prema posebnom zakonu, nakon što investitor nadležnom upravnom tijelu dostavi za tu zgradu završno izvješće nadzornog inženjera o izvedbi građevine

Dakle po novom zakonu za obiteljske kuće do 400 kvadrata više nije potrebna uporabna dozvola. Dovoljno je da nadzorni inženjer sastavi i potpiše svoje završno izvješće i kuća je spremna za useljenje i upis u gruntovnicu. Ali ako obiteljska kuća ima više od 400 m2 zakon nalaže da se ova dozvola mora ishoditi prije nego li se novoizgrađena kuća počne koristiti.

Zahtijev za izdavanje uporabne dozvole upućuje se Uredu državne uprave u županiji ili Gradu Zagrebu nadležnom za poslove graditeljstva.
Zahtijev treba sadržavati oznaku, poslovni broj građevinske dozvole i datum njezinog izdavanja, naziv i vrstu građevine, mjesto gradnje, podatke o investitoru, izvođaču radova, nadzornom inžinjeru.

Uporabna dozvola bit će Vam izdana u roku od 30 dana od dana izvršenog tehničkog pregleda građevine pod uvjetom da je građevina izgrađena u skladu s izdanom građevinskom dozvolom i tehničkim propisima za određenu vrstu građevine.

Svrha uporabne dozvole i postupka koji joj prethodi u tome je da tehničko povjerenstvo na terenu, službenici nadležnog ureda državne uprave za poslove graditeljstva u svojim uredima još jednom provjere jesu li dobro obavili svoj posao kada su Vam izdali građevinsku dozvolu.

Gdje i kako predati zahtjev u Osijeku?


Zahtjevi za izdavanje dozvola, dopuna podnesaka ili žalbe na rješenja predaju se: - u urudžbenom zapisniku Upravnog odjela za provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje Grada Osijeka, Šetalište kardinala Franje Šepera 12, Osijek, prvi kat, soba br. 3, svakog radnog dana u uredovno vrijeme Grad Osijeka, - putem pošte na adresu: Upravni odjel za provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje Grada Osijeka, Šetalište kardinala Franje Šepera 12, 31000 Osijek.

Vezani članci: Gradnja obiteljske kuće, Cijena gradnje kuće
Vezani članci
comments powered by Disqus